OГOЛOШEННЯ ПPO ЗБIP IДEЙ ПPOEКТIВ дo Cтpaтeгiчнoгo плaнy poзвиткy Кpacнoпiльcькoї oб’єднaнoї гpoмaди нa пepioд 2018 – 2020 pp.

61331008.jpg

Краснопільська селищна рада розробляє Стратегічний план розвитку Краснопільської об’єднаної громади на період до 2020 року. Найважливішим етапом розробки Стратегії є пропозиції з боку представників громади (юридичних та фізичних осіб) щодо ідей проектів, які дозволять сформувати операційну частину Стратегії та план її реалізації.

Ідеї проектів, поданих нашими активними громадянами буде розглянуто, проаналізовано та пріоритезовано Робочою групою з розробки Стратегії.

За результатами цієї роботи будуть визначені джерела фінансування найважливіших для громади проектів.

Запрошуємо усіх зацікавлених у розвитку Краснопільської громади, представників місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, громадські організації, установи та організації усіх форм власності запропонувати ідеї проектів, які дозволять реалізувати завдання Стратегії.

Проектні ідеї обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

1. Повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди. Отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична або юридична особа.

2. Термін реалізації проекту – не більше як 3 роки (2018 – 2020 рр.).

3. Подібний проект ще не реалізовувався на відповідній території.

4. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проекту.

5. Проектна ідея має бути представлена у формі, що додається (Додаток 1).

7. Проектна ідея має бути надіслана не пізніше 20 грудня 2017 року, до 16.00.

Заповнені форми надсилайте на e-mail: ekr.otg@ukr.net з поміткою «Проекти».

Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся, будь ласка, до начальника відділу економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності Расторгуєва Віталія Геннадійовича за тел. 7-13-77.

Додаток 1.
ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ
до Плану реалізації Стратегічного плану розвитку
Краснопільської об’єднаної громади до 2020 року

Ваші контакти:
Прізвище, Ім’я,
По-батькові:

Телефон (стаціонарний і мобільний):

Електронна ад-реса:

Завдання в Стра-тегічному плані, якому відповідає проект: Номер і назва завдання зі Стратегічного плану розвитку Краснопільської об’єднаної громади, якого стосується проектна ідея.

Назва проекту: Назва проекту повинна відображати його зміст, використовуючи
настільки мало слів, наскільки це можливо.

Цілі проекту: Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок
реалізації проекту.

Територія на яку проект матиме вплив: Зазначте, в яких населених пунктах має здійснюватись проект.

Орієнтовна кі-лькість отриму-вачів вигод: Зазначте, яка кількість населення яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проекту.

Стислий опис проекту: Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблем і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проекту

Очікувані ре-зультати: Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені у
наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань, на які спрямований проект. Очікувані результати повинні містити також кількісні показники
результативності реалізації проекту (у разі наявності)

Ключові заходи проекту: Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення»,
«підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів.

Період здійснення: з (місяць / рік) – до (місяць / рік):

Орієнтовна вар-тість проекту, тис. грн. 2018 (___) 2019 (____) 2020 (____) Разом (_____)

Джерела фінансування:

Джерела фінансування: Перерахуйте джерела фінансування проекту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародна технічна допомога, тощо).

Ключові потен-ційні учасники реалізації проекту: Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

Інше: Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Є новини, цікаві теми? Пишіть motsnyi1976@ukr.net Телефонуйте 050-064-94-14

Залишити відповідь

Увійти за допомогою: