Вiдшкoдyвaння витpaт нa лiкyвaння гpoмaдянaм, якi пocтpaждaли внacлiдoк Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи

12 вересня набув чинності наказ Міністерства соціальної політики України від 26 липня 2017 року № 1211 «Про затвердження Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування в закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою».

Сума відшкодування чорнобильцям витрат на лікування не може перевищувати 40 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1січня року, в якому прийнято рішення про відшкодування витрат на лікування.

Рішення про відшкодування приймає робоча група, створена Фондом соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) за участю представників всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, статутна діяльність яких спрямовується на соціальний захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – громадські об’єднання).

Потерпілий громадянин особисто або через законного представника чи уповноважену особу, батьки (законний представник або уповноважена особа) дитини, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, подають громадським об’єднанням заяву, до якої додаються:

– копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

– копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті);

– копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;
консультаційний висновок спеціаліста (форма первинної облікової документації № 028/о “Консультаційний висновок спеціаліста”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974);

– документи, що підтверджують оплату витрат, пов’язаних з лікуванням у закладах охорони здоров’я на території України, придбанням ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою;

– рецепти лікарів (або їхні копії) на придбання ліків оформлені відповідно до вимог Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062 (у разі відсутності в закладі охорони здоров’я);

– виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року №110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974);

– оригінали розрахункових документів, що підтверджують відповідні витрати за рахунок хворого.

Постраждалі мають право звертатися з заявами для отримання відшкодування витрат на лікування протягом року після закінчення стаціонарного лікування.
Громадські об’єднання у десятиденний строк подають до Фонду отриману заяву постраждалого громадянина (законного представника чи уповноваженої особи) або батьків (законного представника чи уповноваженої ними особи) потерпілої дитини для розгляду та прийняття відповідного рішення робочою групою.
Подані документи розглядаються робочою групою протягом 10 календарних днів з дня їх надходження від громадських об’єднань.

Рішення робочої групи оформлюється протоколом.
Протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про відшкодування витрат на лікування робоча група надсилає копію протоколу громадському об’єднанню.

Громадське об’єднання протягом 2 робочих днів з дня отримання копії протоколу повідомляє про прийняте робочою групою рішення заявника чи уповноважену ним особу.

Фонд протягом 7 робочих днів після засідання робочої групи подає заявку про потребу в коштах на відшкодування витрат на лікування до Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики, після надходження заявки, перераховує відповідні кошти Фонду.
Фонд протягом 2 робочих днів після надходження коштів від Мінсоцполітики перераховує такі кошти на рахунки громадських об’єднань.

З метою отримання вищевказаних коштів рекомендуємо особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи звертатись до Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»: 04053, м. Київ, вул. Винниченка,3, тел.(044)-272-11-46 (Олена Володимирівна), (044)-272-65-51(секретар) або Міністерство соціальної політики України (044)-287-12-30 (Любов Федорівна).
http://krasnews.at.ua/news/vidshkoduvannja_vitrat_na_likuvannja_gromadjanam_jaki_postrazhdali_vnaslidok_chornobilskoji_katastrofi/2017-10-24-8603

Поділитися цим:

Залишити відповідь

Увійти за допомогою: