Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

15 червня 2016 року було проведено чергове засідання 5 сесії Краснопільської селищної ради VII скликання. На засіданні сесії депутатами одним із питань було обговорено та затверджено Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад.
Метою реформи об’єднання територіальних громад є передусім, забезпечення місцевого самоврядування спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення. Йдеться про наділення територіальних громад більшими ресурсами та про мобілізацію їхніх внутрішніх резервів.
З Порядком проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад можна ознайомитися нижче.

 

Порядок проведення громадських обговорень з питань
добровільного об’єднання територіальних громад

1. Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (далі – Порядок) визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Порядок є нормативно-правовим актом, розробленим відповідно до Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами), Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII (із змінами).

2. Метою цього Порядку є створення нормативно-правової бази для реалізації законного права мешканців територіальної громади Краснопільської селищної ради на участь в обговоренні ініціативи, перспектив, наслідків і прийнятті рішень з питання добровільного об’єднання територіальної громади Краснопільської селищної ради з суміжними територіальними громадами, взаємодії органів місцевого самоврядування, що враховує взаємні інтереси та виключає виникнення соціальних конфліктів.

3. Предметом громадського обговорення є пропозиції, заявлені відповідно до ст. 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», про добровільне об’єднання територіальної громади Краснопільської селищної ради з суміжними територіальними громадами.

4. Реалізація цього Порядку направлена на вирішення наступних задач:
– інформування громадськості про ініціативи та пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальної громади Краснопільської селищної ради з суміжними територіальними громадами;
– з’ясування громадської думки з предмету та питань, що виносяться на громадське обговорення;
– прийняття рішення з обговорюваного питання.

5. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні особи, що є членами територіальної громади Краснопільської селищної ради, залучені організаторами громадського обговорення фахівці, запрошені організаторами обговорення представники суміжних територіальних громад та/або посадові особи їх органів самоврядування. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

6. Громадське обговорення передбачає:
1) вирішення організаційних (технічних) питань:
– час та дата проведення громадського обговорення;
– місце проведення громадського обговорення;
– визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході;
Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень є:
– оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті);
– розсилання письмових запрошень.
2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);
3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

7. Громадське обговорення може проходити у формі (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

8. Громадське обговорення проводиться протягом 30 днів з дня надходження (реєстрації виконавчим органом селищної ради) пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад. У разі, якщо 30-й день припадає на вихідний (субота, неділя) або святковий неробочий день, громадське обговорення повинно бути проведене не пізніше останнього робочого дня в межах встановленого 30-ти денного строку.

9. Організацію громадських обговорень по Краснопільській селищній раді з питань, визначених цим Порядком, здійснює виконавчий комітет Краснопільської селищної ради.

10. З метою проведення громадського обговорення селищний голова приймає розпорядження відповідно до положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Розпорядження селищного голови повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, дату, час, місце та строк його проведення, форму проведення та склад робочої групи з організації проведення громадського обговорення.
У разі проведення громадського обговорення у формі конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у розпорядженні селищного голови визначається особа, відповідальна за ведення протоколу.

11. Робоча група з організації проведення громадського обговорення:
– оприлюднює інформацію про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та про призначення громадського обговорення;
– сповіщає ініціатора пропозиції (за виключенням випадків, коли ініціатором такої пропозиції є селищний голова) про проведення громадського обговорення;
– реєструє, розглядає та узагальнює пропозицій громадськості;
– здійснює підготовку відповідей на пропозиції, зауваження учасників громадського обговорення;
– оприлюднює результати громадського обговорення.

12. Повідомлення про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та проведення громадського обговорення оприлюднюється протягом 10-ти днів з дня надходження пропозиції шляхом опублікування такої інформації на офіційному веб-сайті Краснопільської селищної ради.

13. Повідомлення у засобах масової інформації про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинно містити:
1) інформацію про зміст пропозиції;
2) відомості про ініціатора пропозиції;
3) інформацію про місце, дату і час громадського обговорення пропозиції;
4) інформацію про форму громадського обговорення;
5) порядок та строк надання пропозицій, зауважень тощо до пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад;

14. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.
Пропозиції (зауваження) реєструються робочою групою.
Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

15. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 13, 14 цього Порядку документах

16. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження). Головуючим у перелічених формах громадського обговорення може бути селищний голова або його заступник, згідно розподілу обов’язків. Протокол підписується головуючим та особою, відповідальною за ведення протоколу.

17. Робоча група з організації проведення громадського обговорення протягом 3 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

18. Звіт підписується усіма членами робочої групи та надається селищному голові для винесення його разом із пропозицією на розгляд чергової сесії селищної ради для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад.

19. Оприлюднення результатів громадського обговорення здійснюється шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Краснопільської селищної ради.

Інформація Краснопільської селищної ради.

Поділитися цим:

Залишити відповідь

Увійти за допомогою: