Кpacнoпiльcкий PAЙOННИЙ CУД зa 1939 – 2013 poки 2. Cyдoчинcтвo в Кpacнoпiльcькoмy paйoнi y XX cтoлiттi i нa cyчacнoмy eтaпi

2. Судочинство в Краснопільському районі у ХХ столітті та на сучасному етапі.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 10 січня 1939 року утворена Сумська область. В цей же рік, відповідно до положення статті 26 Закону про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік від 16.08.1938 року, Радою Народних Комісарів УРСР було визначено кількість народних судів для кожного з новоутворених районів. Так були створені Народні суди І та ІІ дільниці Краснопільського району Сумської області, а також Народний суд Миропільського району Сумської області, територія юрисдикції якого на даний час також входить до Краснопільського району.

Згідно науково-довідкового апарату до описів фонду за 1939-1964 р.р. Сумської обласної Ради депутатів трудівників виконавчого комітету документи за 1939-1942 роки не збереглися, в зв’язку з Великою Вітчизняною війною, евакуацією органів радянської влади і тимчасовою окупацією території області німецько-фашистськими загарбниками.

В період з 1941 року по 1943 рік Народні суди Краснопільського та Миропільського районів Сумської області припинили свою діяльність в зв’язку з тимчасової окупацією території Сумської області нацистськими загарбниками.

Відповідно до Конституції СРСР та Верховної Ради СРСР, Конституції УРСР та Верховної Ради УРСР до сфери діяльності народного суду відносилося відправлення правосуддя по кримінальних, цивільних та адміністративних справах.

Крім відправлення правосуддя по вище вказаних справах, до сфери діяльності народного суду відносилось:
проведення профілактичної роботи по попередженню злочинності в районі, ведення прийому громадян;

здійснення контролю за підготовкою кадрів та політично – виховної роботи працівників суду;

ведення і контроль роботи судових виконавців по виконанню судових рішень та вироків.

Проте, скажімо, відповідно до статті 28 Закону про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік від 16.08.1938 року повноваження народного судді охоплювали і вирішення питання про порушення чи відмову в порушенні кримінального переслідування за заявами та повідомленнями; таким чином, нескладно відзначити зміни у розумінні ролі та кола функцій суду з плином часу.

Дія вищевказаних судів поширюється на територію нинішнього Краснопільського району Сумської області, на той час – Краснопільського та Миропільського районів Сумської області.

Структура і штатна чисельність апарату народного суду затверджувалась уповноваженим народного комісаріату юстиції в Сумській області, згодом – начальником відділу (пізніше – управління) юстиції Сумського облвиконкому.

Згідно штатного розпису, апарат народного суду починаючи з 1940-х років складався з народного судді, секретаря народного суду, секретаря судового засідання, судового виконавця, діловода, прибиральниці-кур’єра та конюха-сторожа. 26.11.1948 року було прийнято Положення про вибори народних суддів, яким урегульовано порядок обрання суддів у відповідності до ст.10 Закону про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік від 16.08.1938 року.

1. Народний суд Миропільського району Сумської області з 1944 року очолювали народні судді Ласенко, Носенко, у період з липня 1948 по березень 1952 року – народний суддя Гуленко, а з березня 1952 року по червень 1957 року – народний суддя Гершуненко Василь Аврамович. Згодом Указом Президії Верховної Ради УРСР було скасовано Миропільський район, а матеріали архіву народного суду Миропільського району було передано до народного суду Краснопільського району.

Тривалий час пропрацювала в народному суді Миропільського району секретарем народного суду Щербак Катерина Єгорівна – з 2 січня 1945 року і до розформування цього народного суду. Протягом цього періоду народила чотирьох дітей і можна сказати, прожила в суді ціле насичене подіями життя.

2. Народний суд ІІ дільниці Краснопільського району Сумської області розташовувався свого часу у селі Великий Бобрик. Керівниками народного суду ІІ дільниці були Ковдя А.Ф. у 1944-1948 роках та Бутко І.Е. у 1948-1954 роках. Заступником народного судді згідно рішення №33 виконкому ради депутатів трудящих від 22.11.1945 року було призначено Дудіну Анастасію Андріївну.

Починаючи з грудня 1954 року об’єднано дільниці народного суду Краснопільського району; відповідно, в архіві суду зберігаються судові справи та книги наказів лише по єдиному народному суду Краснопільського району Сумської області.

3. Народний суд І дільниці Краснопільського району Сумської області (згодом, з грудня 1954 року, – народний суд Краснопільського району Сумської області) очолювали послідовно Щербаченко Михайло Філіпович (1948-1952 роки), Хворост Петро Олександрович (з серпня 1952 року), Матющенко Михайло Олексійович (1958-1960 роки), Остапенко Т.Ф. (з 1960 по 1965 роки), Лисак Геннадій Іванович (з 1966 року по 1971 рік), Нестеренко Анатолій Григорович (з 1971 по 1976 роки), Луговий Микола Григорович (з 1976 по 1984 роки), Щербина Анатолій Семенович (з 1984 року по даний час).

Без перебільшень для багатьох працівників суд ставав другою домівкою: так, з вересня 1944 року по березень 1950 року, а пізніше з липня 1956 по жовтень 1981 року пропрацювала на посаді секретаря народного суду Петренко Ганна Петрівна (31.09.1980 року відзначена медаллю «Ветеран праці»); на посаді судового виконавця: з 23 серпня 1954 року по квітень 1965 року працював Придатко Віктор Миколайович, а з квітня 1965 року по 1998 рік – Дячков Олександр Арсентійович; на посаді прибиральниці-кур’єра: з жовтня 1952 по серпень 1957, а пізніше з січня 1958 по травень 1970 року Гладченко Олександра Яківна, а з 26.07.1993 по 26.11.2002 року – Слєсарєва Антоніна Андріївна.

Як згадує колишній секретар народного суду Петренко Ганна Петрівна, у 1940-х роках навантаження на суд було надзвичайно великим: так, за місяць надходження цивільних справ досягало двохсот справ, кримінальних справ – до 70 справ. У воєнні та перші повоєнні роки судові журнали, книги наказів та навіть власне судові справи велися в шкільних зошитах, на газетах.

На суд протягом певного часу покладалися і повноваження приймати рішення щодо відкриття досудового провадження у кримінальних справах; а служба судових виконавців була підпорядкована народному судді, а потім – голові суду, аж до 2000 року. Як згадує колишній судовий виконавець Дячков Олександр Арсентійович, робота виконавцем у районі вимагала неабиякої сили волі, у будь-яку пору року, іноді і по бездоріжжю, доводилося виїжджати у віддалені населені пункти, по декілька днів вивчати майновий стан та складати опис майна для накладення арешту. З усмішкою з висоти прожитих років згадує і про неодноразові зауваження та стягнення, яких зазнавав через занадто м’яке серце, коли не міг виконувати рішення про певні майнові стягнення.

Правосуддя, однак, – це не тільки народні судді та працівники апарату суду.

97984243.jpg

Так, затверджені народними засідателями наказом від 21.09.1979 року: Бондаренко Григорій Олександрович, Зайцева Катерина Олексіївна, Коробченко Семен Іванович, Колєснік Лідія Тимофіївна, Літвінова Оксана Василівна, Мурза Іван Григорович, Новохатько Віра Григорівна, Новак Віра Яківна, Овсієнко Прасковія Федорівна, Пискун Іван Тихонович;

81783875.jpg

наказом від 08.05.1985 року затверджені народними засідателями: Колєснік Лідія Тимофіївна, Матвієнко Микола Олексійович, Коробченко Семен Іванович, Шандрук Оксана Василівна, Швайкус Валентина Григорівна, Коженко Надія Василівна, Чоботок Віра Іванівна, Скляров Іван Миколайович, Кузнецова Валентина Тимофіївна, Лебеденко Ніна Данилівна.

У своїй діяльності суд з 1939 року по 1988 рік підпорядковувався відділу юстиції виконкому Сумської обласної Ради депутатів трудящих ( з жовтня 1977 року – Сумської обласної Ради народних депутатів).

04129303.jpg

Згідно з Законом УРСР «Про судоустрій Української РСР» від 05 червня 1981 року організаційне керівництво щодо районних / міських / народних судів здійснювалось відділами юстиції виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів. На підставі цього була змінена назва суду на Краснопільський районний народний суд Сумської області.
05 червня 1981 року Краснопільський районний народний суд Сумської області був зареєстрований і включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за адресою: Сумська область, Краснопільський район, смт. Краснопілля, вул. Вокзальна, 40 /повторне свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А00 №194556 від 2007року/.

Відповідно до постанови ЦК Компартії України та Ради Міністрів УСРС від 13 вересня 1988 року № 272 «Про схему управління народним господарством Сумської області» та рішення Сумської обласної Ради народних депутатів від 09 листопада 1988 року «Про об’єднання відділів юстиції та ЗАГС облвиконкому в управління юстиції облвиконкому» відділ юстиції та ЗАГС облвиконкому були об’єднані в управління юстиції облвиконкому / Ф. Р-3882, оп. 1, с. 344, а. 48/.

На підставі Постанови Президії Верховної Ради України від 24.03.1992 №2214-XII “Про внесення змін до Постанови Президії Верховної Ради Української РСР “Про сітку районних (міських) народних судів Української РСР та число народних суддів””, на часткову зміну Постанови Президії Верховної Ради України від 30 квітня 1987 року “Про сітку районних (міських) народних судів Української РСР та число народних суддів”, збільшено кількість народних суддів у Краснопільському районному народному суді Сумської області до 2 посад народних суддів.

Відповідно до Закону України «Про представника Президента України» та Постанови Верховної Ради України про порядок введення в дію цього Закону від 05 березня 1992 року № 2167-ХІІ, Указу Президента України «Про положення про місцеву державну адміністрацію» від 14 квітня 1992 року № 252 та розпорядження представника Президента України в Сумській області від 24 квітня 1992 року № 12 «Про припинення діяльності облвиконкому та створення Сумської обласної державної адміністрації» виконавчий комітет Сумської обласної Ради народних депутатів ліквідовано, а на його базі створено Сумську обласну державну адміністрацію /Ф.Р-3882, оп. 3, с. 413, а. 10 /.

Згідно з розпорядженням Президента України в Сумській області «Про структуру обласної державної адміністрації» від 18 травня 1992 року № 44 на підставі «Положення про місцеву державну адміністрацію» до складу обласної державної адміністрації за принципом подвійного підпорядкування включено управління юстиції / Ф. Р-3882, оп. 3, с. 413, а. 11/.
Відповідно до Постанови Президії Верховної Ради України від 19.11.1992 року № 2799-XII «Про мережу районних (міських) народних судів України та число народних суддів», число суддів у Краснопільському районному народному суді встановлено у кількості 3 посад народних суддів.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін і доповнень до закону УРСР «Про судоустрій Української РСР» від 24 лютого 1994 року № 4017 – XII, опублікованого у Відомостях Верховної Ради України від 28.06.1994 року, ст. 204, назву « народні суди » була змінена на назву «районні, місцеві суди» внаслідок чого змінилась і назва «Краснопільський районний народний суд Сумської області» на «Краснопільський районний суд Сумської області».

Відповідно до Указу Президента України від 18 травня 1994 року № 236/94 «Про управління юстиції Міністерства юстиції України» та розпорядження представника Президента України від 30 травня 1994 року № 172 з пункту 2 розпорядження представника Президента України «Про структуру обласної державної адміністрації» від 18 травня 1992 року № 44 було виключено управління юстиції, яке підпорядковувалось обласній державній адміністрації за принципом подвійного підпорядкування /Ф. Р-3882, оп. 3, с. 452, а. 7/.

З 1944 року народний суд І дільниці Краснопільського району разом із прокуратурою Краснопільського району знаходився у приміщенні за адресою вулиця Горького, 1 в смт.Краснопілля, де зараз розташовано районну друкарню. Згодом протягом тривалого часу народний суд Краснопільського району розташовувався у приміщенні за адресою смт.Краснопілля, вулиця Вокзальна, будинок 40.

19 червня 1996 року суду за розпорядженням голови Краснопільської районної державної адміністрації №277 було надано нове приміщення, яке розташоване в смт.Краснопілля, вул. Вокзальна, 18, внаслідок чого Краснопільським районним судом Сумської області проведено нову реєстрацію /довідка Головного управління статистики в Сумській області №2187 від 2005 року/.

Згідно Указу Президента України « Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України» від 30 грудня 1997 року № 1396/97, (із змінами та доповненнями, внесеними Указом Президента України від 15 вересня 1998 року № 1019/98) та постанови Кабінету Міністрів України «Про систему органів юстиції» від 30 квітня 1998 року з січня місяця 1999 року назва «Управління юстиції в Сумській області» змінена «Сумське обласне управління юстиції».

На підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну виконавчу службу» та Закону України «Про виконавче провадження» від 22 жовтня 2000 року № 2056 -111, опублікованого в Офіційному віснику України № 46/2000 р., ст.1975 – Державна виконавча служба була відокремлена від судів. Тому від Краснопільського районного суду Сумської області відділилась і державна виконавча служба у Краснопільському районі.

На підставі Закону України «Про судоустрій» від 07 лютого 2002 року № 3018 -111 ст. 125, Указу Президента України від 29 серпня 2002 року № 780/2002 «Про Державну судову адміністрацію України» була проведена реорганізація в судовій системі та створена Державна судова адміністрація України і її територіальні управління в областях.

Територіальне управління державної судової адміністрації в Сумській області зареєстроване 29 серпня 2002 року /свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 112156 від 29.08.2002 року/.

Суди області від підпорядкування Управлінню юстиції в Сумській області відійшли з 29 серпня 2002 року відповідно до Закону України «Про судоустрій України» від 07 лютого 2002 року № 3018 -ІІІ ст. 125, Указу Президента України від 29 серпня 2002 року № 780/2002 «Про Державну судову адміністрацію України» до Територіального управління державної судової адміністрації в Сумській області.

Територіальному управлінню Державної судової адміністрації суди області не підпорядковані. Управління створене для організаційного забезпечення діяльності судів, здійснення матеріального і соціального забезпечення суддів та працівників апарату судів.

До повноважень управління відноситься перевірка в судах організації діловодства, робота зі зверненнями громадян, організація і виконання статистичної роботи суду.

Саме з Закону «Про судоустрій України» і розпочався новий етап розбудови судової системи, який не оминув і Краснопільського районного суду. Так, було виключено зі штату суду одну з посад консультантів суду, натомість запроваджено посади помічників суддів, на яких покладено цілком новий для судочинства комплекс функцій. На посади помічників суддів у суді за виробленою вже на той час традицією було прийнято переведенням працівників, які працювали до цього у суді та мали уявлення як про роботу суду, так і про специфіку роботи судді зокрема.

Починаючи з вересня 2005 року, крім кримінальних, цивільних і адміністративних справ, суд почав відправляти правосуддя по розгляду адміністративних справ відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, внаслідок чого назва адміністративних справ, які розглядаються відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, змінилась на нову – «Справи про адміністративні правопорушення».

Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року № 486-р «Про граничну чисельність працівників апарату апеляційних та місцевих загальних судів», розробленого на виконання положень Законів України «Про судоустрій України», «Про доступ до судових рішень», вимог процесуального законодавства, Наказу ДСА України від 23.10.2007 року № 672/к «Про граничну чисельність працівників апарату апеляційних та місцевих загальних судів» з 01 січня 2008 року до штатних розписів суду введено посади керівника апарату суду, консультанта, який буде суміщати два напрямки роботи – ведення кадрової роботи та аналізу судової статистики, головного спеціаліста з інформаційних технологій та судового розпорядника.

З серпня 2010 року суд працює на підставі Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07. 2010 року № 2453-VІ.

Відповідно до цього закону коло повноважень керівника апарату суду суттєво розширено: керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, яка введена в дію з 01 січня 2011 року відповідно до розділу XІІ Прикінцевих положень закону.

Керівник апарату суду та його заступник призначаються на посаду та звільняються з посад начальником відповідного територіального управління ДСА України за поданням голови суду.

Керівник апарату суду призначає та звільняє з посади працівників апарату, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарне стягнення.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07. 2010 року № 2453-VІ за головою суду закріплена представницька, адміністративна та контрольна функції.

На виконання вимог Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07. 2010 року № 2453-VІ постановою Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2010 року № 1097 «Про внесення змін до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності судів та визнання таким, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» з 01 січня 2011 року існуюча посада помічника голови суду замінена на посаду заступника керівника апарату суду.

Станом на 2013 рік суд розглядає кримінальні провадження, цивільні, адміністративні справи, справи про адміністративні правопорушення, справи за клопотаннями органів досудового слідства та ін., ведеться робота по прийому громадян, робота зі зверненнями громадян.

Діловодство в суді ведеться на підставі Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 року, із змінами і доповненнями, затвердженими наказом ДСА України від 26.09.2007 року № 100.

Штат суду станом на 2013 рік включає:
посаду голови суду
– посаду заступника голови суду
– посаду судді
ПОСАДИ:
керівника апарату суду
заступника керівника апарату суду
консультанта з кадрової роботи
консультанта суду
головного спеціаліста з інформаційних технологій
три посади помічників суддів
три посади секретарів судових засідань
дві посади секретарів суду
старшого секретаря суду
судового розпорядника
секретаря-друкарки
водія суду
дві посади прибиральниць суду
0,5 посади робітника з комплексного обслуговування
0,5 посади двірника суду.

Особові справі працюючих суддів з листопада 2006 року ведуться і зберігаються у консультанта з кадрової роботи; особові справи звільнених – тримаються в архіві суду.

Особові справи працівників апарату суду – державних службовців, службовців і робітників суду ведуться і зберігаються також у консультанта з кадрової роботи, звільнених працівників – в архіві суду. Починаючи з 2012 року при прийнятті на роботу судом забезпечуються вимоги чинного законодавства щодо направлення документів кандидата на посаду державного службовця апарату суду для проведення спеціальної перевірки поданих відомостей.

Подана вище інформація заснована на загальнодоступних матеріалах по історії Слобожанщини, матеріалах архіву суду, які можна віднайти в Краснопільському районному суді, та особистих спогадах працівників суду.

 

Поділитися цим:

Залишити відповідь

Увійти за допомогою: